O mně

Ačkoli se můj profesní život několikrát ubíral zcela jiným směrem, nakonec jsem přece jen objevil krásné a technicky velmi zajímavé řemeslo, zvané instalatérství.

Nějakou dobu jsem váhal, jak tuto v podstatě povinnou sekci svého webu pojmu a jelikož se dost často setkávám s dotazy, proč dělám zrovna tohle, když mám VŠ vzdělání, rozhodl jsem se pro poněkud netradiční životopisné pojetí. Nikoho samozřejmně nenutím to číst a pokud to přeskočíte, nic se neděje :-)

Po základní škole jsem na SOŠ Vocelova v Hradci Králové vystudoval obor Diagnostika silničních vozidel a získal maturitní vysvědčení. To se psal rok 2003. V daném oboru jsem pak pokračoval na VŠ na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích. V roce 2006, po dosažení bakalářského vzdělání, jsem studium přerušil a začal jsem pracovat v nástrojárně na pozici CAD konstruktéra, kde jsem připravoval podklady pro strojírenskou výrobu. O rok později jsem se však na téže škole ke studiu vrátil a při zaměstnání jsem VŠ v roce 2009 dokončil. Do roku 2011 jsem stihl ještě vystřídat dvě méně významná zaměstnání popdobného charakteru, jako doposud.

V roce 2011 jsem se však okolnostmi nechal odvést od své dosavadní profese do rodinné firmy, která se zabývala potravinářskou výrobou. Ani nevím, jak bych svoji pozici zde definoval. Nejspíše bych se označil za manažera, který se v době, kdy nemusel být v kanceláři zabýval několika dalšími profesemi. Ve firmě jsem, mimo jiné, měl na starosti také údržbu provozů a tedy umět něco sem tam utáhnout, opravit nebo vyměnit bylo nutností.

Opravdu zabývat instalatérstvím jsem se začal v roce 2017, kdy jsem se pustil do rekonstrukce domu. Netroufl jsem si na nic složitého, ale na to, abych pochopil, že mě to baví to stačilo. Na většinu instalatérských prací jsem si samozřejmě najal montážní firmu. Koukal jsem klukům pod ruce a ti odvedli skutečně pěknou práci a já v té době začal velmi vážně přemýšlet o tom, že to chci dělat taky.

S nástupem covidu se hodně věcí změnilo a vztahy v naší firmě se začaly komplikovat. Jelikož návrat k mé původní profesi byl v té době již prakticky nemožný, skutečně jsem se v roce 2020 ke klukům přidal a začal jsem doslova nasávat informace a zkušenosti z topenářství a instalatérství.

Od té doby se řemeslu věnuji prakticky každodenně. Mám za sebou velké množství instalací, přičemž z každé jednotlivé zakázky si vždy odnáším nové zkušenosti, které dále využívám ve své praxi. Zpočátku jsem samozřejmě musel pracovat se zkušenějšími kolegy, kterým bych rád touto cestou také poděkoval, za jejich čas a trpělivost v mých začátcích.